Propostes

Demanam, en primer lloc que es generi l’espai necessari de debat amb tots els actors socials, polítics i empresarials a través d’una taula de diàleg social ampliada per a avançar en l’aprofundiment democràtic en la presa de decisions necessari per envestir una revisió dels pressupostos amb l’objectiu de reordenar prioritats i, posteriorment, reenfocar les polítiques per fer possible aquesta transició socioecològica que posi la vida al centre. 

A més, els signants del manifest proposam les següents mesures com a punt de partida en els àmbits que consideram essencials per al nou i urgent escenari de diversificació i transició socioecològica:

Àmbit social i de cures 

Àmbit laboral

Model econòmic 

Àmbit agroecològic

Àmbit turístic 

Àmbit territorial i ambiental

Àmbit educatiu

Per a la participació i la democràcia