Categories
General

Àmbit territorial i ambiental

 1. Garantir que no es redueixen les exigències de protecció ambientals, ni s’elimini legislació en la matèria amb l’excusa de rellançar l’economia atès el context de crisi socioecològica que vivim.
 2. Paralització cautelar de totes les planificacions de nous desenvolupaments territorials i urbanístics  i infraestructures, mentre s’emprèn una revisió estratègica i d’urgència, en el marc de l’escenari d’emergència climàtica i canvi de model productiu post COVID. Cal revisar tots, els instruments de planificació i els paràmetres de creixement i garantir la preservació i protecció del sòl rústic amb l’objecte de potenciar la rendibilitat agrària i connectar biològicament i territorialment el sòl rústic. S’ha de garantir que els sòls agraris i forestals siguin preservats, desclassificar tots els sòls urbans i urbanitzables i prohibició l’edificació i la construcció d’infraestructures als sòls més fèrtils.
 3. Impulsar canvis normatius en les polítiques d’ús i gestió del sòl, urbanístiques i de transport, d’acord l’escenari d’emergència climàtica.
 4. Ampliar la xarxa d’espais naturals protegits, terrestres i marins incorporant les zones ecològicament rellevants que no gaudeixen encara de prou nivell de protecció i reenfocar la seva gestió prioritzant la recuperació i conservació de les espècies i els hàbitats naturals i el garantiment de les seves funcions ecològiques i ambientals, per davant de la resta d’usos com l’aprofitament turístic. Dotar-los de recursos suficients per a la seva gestió, i d’instruments de planificació estratègica a llarg, mig i curt termini conseqüents amb els seus objectius.
 5. Establir un marc legal eficaç per aconseguir els objectius de recuperació i conservació. La revisió de la LECO és una urgència.
 6. Promoure l’adequada catalogació de les espècies amenaçades, elaborar i sobretot complir els plans corresponents i dotar-los dels mitjans suficients.
 7. Reforçar la base legal i els criteris tècnics per al desenvolupament de activitats i projectes que puguin lesionar els valors naturals emparats per les directives europees d’aus i hàbitats
 8. Incorporar la bioseguretat com a línia estratègica i amb implicacions a totes les àrees de gestió de les diferents administracions, establint un marc legal suficient i operatiu. Incrementar els controls en l’arribada de mercaderies biològiques vives, en especial les destinades a l’agricultura, la ramaderia, la jardineria i la tinença d’animals.
 9. Impulsar mesures per afavorir l’abastiment local de planter, llavors i productes de jardineria, a partir de la producció pròpia, reduint-ne la importació, i amb espècies pròpies o adaptades a les nostres condicions ambientals.
 10. Mitigar l’impacte d’espècies invasores sobre la biodiversitat, amb campanyes d’eliminació i de conscienciació social i promoure el control biològic de plagues forestals i agràries. Cal una estratègia per a l’eliminació o reducció en l’ús de biocides al medi natural i agrari, a tots els nivells de responsabilitat però començant per les pròpies administracions públiques.
 11. Aturar la construcció de més infraestructures viàries (autopistes, carreteres, enllaços,variants,…) i reorientar les inversions a reduir la xarxa viària destinada al transport motoritzat i a millorar la combinació de sistemes de mobilitat basats en el transport públic, xarxa de bicicletes i peatonal.
 12. Promoure i habilitar espais per l’ús de la bicicleta en detriment del vehicle privat, com a mesura de salut i per reduir la contaminació ambiental; crear una xarxa ciclista i peatonal segregada que comuniqui tots els municipis de les illes.
 13. Millorar la “cultura de l’aigua” fomentant els sistemes d’estalvi d’aigua (bioconstrucció, sistemes de regadiu, reutilització emmagatzament…) i la seva reutilització (depuració terciària) tant a l’administració com als grans consumidors. Taxació progressiva en funció del consum per desincentivar els abusos.  Evitar la sobreexplotació i contaminació de l’aigua i disminuir la utilització d’aigua dessalada i l’abocament d’aigües residuals (abocament zero). Impulsar les inversions per a la reducció de les pèrdues en les a xarxes municipals de subministrament d’aigua. 
 14. Reduir  la  generació  de  residus  implementant una estratègia de circularitat i residu zero, incentivant i invertint en ecodisseny, restauració i reutilització, reparació, reciclatge i minimitzant els tractaments finalistes com la incineració i l’abocament. 
 15. Reduir la càrrega tòxica dels productes de consum per protegir la salut de les persones i els ecosistemes

 

8 respostes a “Àmbit territorial i ambiental”

En aquets moments lo mes important es aturar l’ampliacio de l’aeroport i l’arribada de creuers. Aixo pareix que no esta gens clar per les persones que estan governant.

.El Manifest i totes les propostes són excel·lents.
Gràcies per la feina que feis.
Fa més d’un any que estic intentant convençer als batles del PLA que són els ajuntaments que han de gestionar directament l’aigua pública.
Hidrobal-Agbar-Suez-ENGI… és una multinacional tan contaminant com ho puguin esser Endesa, Iberdrola, Repsol…
Des de ATTAC vos recolzam en tot.

Efectivament, tornar a la gestió pública els bens essencials és una passa fonamental. Cal evitar els processos de privatització de la gestió de bens essencials com l’aigua. Gràcies!

El tema de la mobilitat és fonamental per a la transició ecocològica. A part de no fer més vies per a cotxes, és important penalitzar l’ús del transport privat: incrementant l’Impost de Circulació i els imposts que graven els carburants; incrementant l’oferta de transport públic; fomentant l’anada a la feina a peu, en bici o transport públic; afavorint la compartició de cotxe; creant una borsa de feines intercanviables per viure més aprop del lloc de feina; penalitzant els desplaçaments curts en cotxe; subvencionant la compra de bicicletes; afavorint el teletreball; etc.

En relació a l’aigua també, per què no gravar totes aquestes residències que tenen superfícies desorbitades de gespa. I les piscines? Que posin impostos a les persones que malbaraten els recursos. A més, si malbaraten, és que són rics. Però la idea de fons és que se n’adonin que l’aigua és un recurs escàs i no es pot tudar.

També faria una campanya per a que la gent no utilitzi tants químics a l’ambit domèstic, que fa molt més difícil una bona depuració.

Estic d’acord amb totes les propostes. Enhorabona. Me sembla molt bé retornar la gestió de recursos essencials a mans públiques. Tot el guany de la venda d’energia, aigua, etc, hauria d’anar a assegurar la preservació dels recursos per generacions futures

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *