Com ens organitzam? quina és la nostra estructura

Estructura: Ens organitzam en Comissions. Les comissions fitxes son: Coordinació, Comunicació, Acollida i cures, Autoformació i Accions. Les comissions temporals són: Manifest i Accions Puntuals (per reforçar accions que es solapin en el tens). A més, es podran crear altres comissions o grups de feina segon les necessitats i requeriments de cada moment. 

Si vols ser-ne part, escriu-nos a info@lavidaalcentre.org