Categories
General

Àmbit agroecològic

 1. Dotar el camp balear de les eines i recursos necessaris que permetin recuperar-lo per caminar cap a l’assoliment d’un major grau d’autoabastiment en tots els aliments i, en definitiva, de més sobirania alimentària.
 2. Contemplar la producció agrària ecològica i l’Agroecologia com a sector estratègic. Fan falta mesures ambicioses per fer arribar aquest tipus d’agricultura als pagesos i pageses convencionals. Si ara ja hi ha més demanda que oferta en aliments eco frescos, suposa una oportunitat per al territori i la comunitat.
 3. Acostar els aliments ecològics locals a tots els segments de la població pels beneficis socials, econòmics, ambientals i de salut comprovats. 
 4. La regeneració d’infraestructures agràries d’escala local i cooperatives, tan malmeses en els darrers anys. Potenciar estructures per a la comercialització col·lectiva, centrals de compres i vendes, i fomentar grups de consum i canals curts.
 5. Transgènics NO. Fer efectiva la declaració del Parlament de les Illes Balears com a Territori lliure de transgènics i aplicar les restriccions que inicia la Llei Agrària. 
 6. Desenvolupament d’una normativa d’elaboració artesana per a petits productors i fomentar els obradors compartits, com estan fent altres països com França, a fi de facilitar la sortida dels productes agraris.
 7. Facilitar l’accés a la terra per a professionals en actiu i per a qui s’hi vulguin dedicar. Creim que l’agricultura és una alternativa vàlida per a les persones que quedin a l’atur ens els pròxims mesos. 
 8. Desenvolupar un contracte agrari territorial que doni cobertura a la tasca que fan els pagesos en la preservació dels béns fons i dels serveis ecosistèmics, més enllà de la mateixa producció d’aliments. Els contractes agraris són garantia per al manteniment del mosaic agroforestal, finques de policultiu i d’una pagesia de petita escala, diversa i biodiversa.
 9. Acompanyament tècnic als joves agricultors que s’incorporen a l’activitat agrària, així com als pagesos ja instal·lats, per redirigir-los cap a tècniques més respectuoses. És per això que cal una formació estable i un acompanyament tècnic continuat, real.
 10. Fomentar la compra pública responsable. En menjadors d’escoles i escoletes, geriàtrics, hospitals públics, s’hauria d’obligar a les empreses concessionàries d’aquests serveis a introduir un percentatge d’aliments ecològics locals als seus menús. 
 11. Aplicar polítiques per a la prevenció de l’erosió i deteriorament de sòl fèrtil, que passin per incrementar-ne la matèria orgànica i el manteniment de la ramaderia extensiva, tan important des del punt de vista de tancament de cicles de nutrients a la mateixa finca.
 12. Una fiscalitat agrària adaptada al tipus d’agricultura i ramaderia que es practica. S’ha de fer efectiu el principi de “qui contamina paga” i internalitzar els costos ambientals de models agroalimentaris més agressius.
 13. Fomentar la investigació i l’innovació agroecològica tenint sempre com a referència els coneixements tradicionals i la biodiversitat cultivada dins i fora de les universitats, no només en termes de millores agronòmiques sinó també amb aspectes socials, econòmics i culturals. Especial referència a la creació de noves varietats de base local i races autòctones, lliures de drets, i adaptades  a les condicions climàtiques presents i futures.

4 respostes a “Àmbit agroecològic”

Molt bé totes les iniciatives.

Crec que també seria interessant que el ciutadà normal tengui més coneixement sobre l’origen dels productes que vénen de fora i que provoquen un gran impacte impacte ambiental en altres territoris (apropiació de terres, malbaratament d’aigua, violència i mort, explotació laboral, degradació d’ecosistemes, tala de boscos tropicals, etc). Hi ha molta informació de fonts fiables que es podria emetre per televisió per que la gent es vagi conscienciant.
Els mitjans de comunicació jugaran un paper clau si es vol convèncer a la gent sobre un canvi de direcció del sistema

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *